10 životnih grešaka zbog kojih ćete cijeli život biti nesretni i sami

10. Navika da žrtvujete sebe

U našem društvu vlada stereotip da je žrtvovanje sopstvenih interesa plemenito i uzvišeno. Međutim, ovo je u osnovi pogrešno, jer ako uvijek budemo devalvirali sopstvene potrebe, drugi će početi da rade isto što dovodi do razvoja niskog samopouzdanja. Počnite da volite sebe i želja za žrtvovanjem će odmaj nestati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *